Χωροχρονικό Παρατηρήτηριο Οινικού & Αμπελουργικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Η Νεμέα είναι μία από τις πιο γνωστές ΟΠΑΠ (Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) ζώνες στην Ελλάδα. Οι υφιστάμενες συνθήκες στην Νεμέα επιτρέπουν την παραγωγή οίνου εξαιρετικής ποιότητας.

Το παραγόμενο οινικό δυναμικό του ΠΟΠ Νεμέας έχει φθάσει σήμερα σε ένα μέγιστο ποιοτικής απόδοσης στις παρούσες συνθήκες. Τα σύγχρονα όμως δεδομένα, όπως ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός (που εντείνεται και από την είσοδο νέων χωρών/περιοχών στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών) και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής στις δεδομένες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες καθιστούν επιτακτική την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της ζώνης.