Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλύβας Διονύσιος, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Τηλέφωνο: 210 52 94 091

Email: kalivas AT aua DOT gr