Γεωχωρική Ψηφιακή Παρακολούθηση

Η τελική ζωνωποιήση (terroir) της περιοχής μελέτης θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τον συνδυασμό όλων των παραγόμενων δεδομένων από την τριετή παρακολούθηση, το μικροβιακό terroir και τέλος τις μικροοινοποιήσεις.

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας – Ερευνητική Μονάδα GIS οργάνωσε και συνεχίζει την ολιστική παρακολούθηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων εντάσσοντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες σε κλασικές μεθόδους συλλογής δεδομένων.

ΕΔΑΦΟΣ ΚΛΙΜΑ

 

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

App Android Πτήσεις με UAV