Φορείς

Ερευνητικοί φορείς:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
    Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας
    Εργαστήριο Οινολογίας
    Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

 

 

Ιδιωτικοί φορείς:

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας
Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ
Λαυκιώτης Οινοποιείο ΑΕΒΕ
Οινοποιείο Στροφιλιά
Σκούρας Οινοαμπελουργική Αγροτουριστική ΑΕ