Νέα

Εδαφολογικός Χάρτης ΠΟΠ Νεμέας

Στις 16 και 17 Οκτωβρίου η ομάδα του Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας - Ερευνητική Μονάδα GIS του ερευνητικού έργου πραγματοποίησε επισκέψεις στην περιοχή μελέτης με σκοπό να ολοκληρώσει ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα παραδοθεί σε όλη τη Ζώνη ΠΟΠ Νεμέας, τον λεπτομερή εδαφολογικό χάρτη της περιοχής.

Συγκεκριμένα επιστήμονες εδαφολόγοι μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο - συντονιστή του έργου κ. Καλύβα Διονύσιο, κατέγραψαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συνέλεξαν δείγματα από εδαφικά προφίλ  βάθους 1,5 μέτρων.

Εφαρμογή καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην αμπελοκαλλιέργεια

Με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων της αμπελοκαλλιέργειας στο πεδίο αναπτύχθηκε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με Λειτουργικό Σύστημα Android μέσα από την οποία οι παραγωγοί θα καταγράφουν τις καλλιεργητικές επεμβάσεις και την πορεία εξέλιξης της αμπελοκαλλιέργειας.

 

Η εφαρμογή σε επίπεδο λειτουργιών αποτελείται από δύο μέρη:

Α) Φόρμες καταχώρησης πληροφοριών

Β) Προβολή των καταχωρήσεων

 

Α) Φόρμες καταχώρησης πληροφοριών

Μέσα από την εφαρμογή γίνεται καταχώρηση των εξής στοιχείων:

2η Συνάντηση

Στις 18/12/2019 πραγματοποιήθηκε, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η 2η Συνάντηση των φορέων του προγράμματος ‘’Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Οινικού και Αμπελουργικού Δυναμικού στην περιοχή της ΟΠΑΠ – Νεμέας’’.

Στα πλαίσια της συνάντησης, τα τρία εμπλεκόμενα στο έργο εργαστήρια του Γεωπονικού, ενημέρωσαν όλους τους φορείς για τα μέχρι τώρα παραγόμενα αποτελέσματα από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν την αμπελουργική χρονιά. Τα έως τώρα δεδομένα αποτελούν προϊόν συντονισμένης εργασίας και συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που ακολουθήθηκαν από όλους του φορείς του έργου.

Παρουσίαση του προγράμματος στις Μεγάλες Μέρες Νεμέας 2019

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2019 έγινε παρουσίαση του προγράμματος στις Μεγάλες Μέρες Νεμέας 2019. Οι Μεγάλες Μέρες Νεμέας είναι ένας θεσμός που διοργανώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 15 έτη και έχει ως στόχο την προβολή του κρασιού ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο του Συνδέσμου Οινοποιών Νεμέας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το αντικείμενο του έργου και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επίτευξη της ζωνοποίησης του ΠΟΠ Νεμέας. Παράλληλα αναφέρθηκαν και στοιχεία από τη μέχρι τώρα πορεία εξέλιξης του έργου.

1η Συνάντηση

Η 1η Συνάντηση (Kick Off Meeting) πραγματοποιήθηκε στις 3/10/2018 στο Σύνδεσμο Οινοποιών Νεμέας.

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες αναλύθηκαν στα πλαίσια της συνάντησης ήταν οι εξής:

  1. Ενημέρωση για την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος.
  2. Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.
  3. Προγραμματισμός μελλοντικών εργασιών.
  4. Διοικητικά – Οικονομικά θέματα.

Στην 1η θεματική ενότητα έγινε παρουσίαση: